"; สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ | GISTDA | Page 10

23 ปี ครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TH_MS_20012013_Suranaree

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี″ ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ระบบหลายช่วงคลื่น บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เป็นวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) อักษรย่อคือ มทส. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาทำการจัดจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง และจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ซึ่งอาคารและสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่แล้วเสร็จทันการ เปิดดำเนินการรับนักศึกษาในเดือนพฤษภาคม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สะพานพระนั่งเกล้า

TH_PS_01022012_Phra Nangklao

“สะพานพระนั่งเกล้า″ ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ระบบ Pan-sharpened บันทึกภาพเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

สะพานพระนั่งเกล้า เปิดการจราจรเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยเชื่อมการเดินทางระหว่างพื้นที่ตำบลไทรม้ากับตำบลบางกระสอเข้าด้วยกันตามแนวถนนรัตนาธิเบศร์ สะพานมีความยาว 545.10 เมตร โดยช่วงตัวสะพานยาว 329.10 เมตร และเชิงลาดสะพานทั้งสองฝั่ง 216 เมตร ความสูง 7.40 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีช่องทางจราจร 4 ช่องทาง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หลักสูตร Internet GIS and Web Map Server Development

internet

GISTDA จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (Internet GIS and Web Map Server Development) ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 – วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคาร สทอภ. ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 44 ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สะพานพระราม 8

Pharam 8 Map

“สะพานพระราม 8″ ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ระบบ Pan-sharpened บันทึกภาพเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ สะพานพระราม 8 เพื่อบรรเทาการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้ารองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี และเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการพระราชดำริตามแนวจตุรทิศ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ครบรอบ 8 ปี มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

"อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่"

“อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” จากองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อกลุ่ม “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่”นับเป็นมรดกโลกแหล่งที่ 5 ของไทย และเป็นอันดับที่ 2 ของมรดกทางธรรมชาติไทย ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ ประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 3,874,863 ไร่ หรือ 6,155 ตารางกิโลเมตร ถูกเรียกว่าเป็นผืนป่าตะวันออก ซึ่งเปรียบเทียบกับผืนป่าตะวันตก ในเขตจังหวัดตาก และรอบๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สะพานสารสิน จังหวัดภูเก็ต

Sarasin Bridge-web

“สะพานสารสิน” ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพวันที่ 11 มกราคม 2555

สะพานสารสินเป็นสะพานที่สร้างข้ามช่องปากพระเพื่อเชื่อมระหว่างเกาะภูเก็ตตรงบริเวณท่าฉัตรไชยกับท่านุ่น จังหวัดพังงามีความยาวทั้งหมด 660 เมตรเป็นทางผิวคอนกรีต 360 เมตร ตัวสะพานคอนกรีตอัดแรงยาว 300 เมตร กว้าง 11 เมตร เป็นทางรถวิ่งกว้าง 8 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.5 เเมตร กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง เริ่มดำเนินการตามนโยบายในปี พ.ศ. 2494 โดยเปิดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง แต่ปรากฏว่าการก่อสร้างในระยะเริ่มต้นมีปัญหาเพราะความไม่ชำนาญการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 จึงได้เริ่มลงมือก่อสร้างอีกครั้งโดยบริษัท Cristiani & Nelson(Thailand) Ltd.จนสำเร็จสามารถ เปิดใช้ได้เมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 สิ้นงบประมาณ 28,770,000 บาท สะพานนี้ให้ชื่อตามนามสกุลของนายพจน์ สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในขณะนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ไต้ฝุ่นซูลิกเตรียมถล่มไต้หวันและจีน

ดาวเทียม Terra(MODIS) ได้บันทึกภาพไต้ฝุ่นซูลิกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ที่กำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเหนือน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิก คาดว่าจะขึ้นสู่เกาะไต้หวันและจีน ภายในสองวันข้างหน้านี้

Soulik_amo_2013193

“ไต้ฝุ่นซูลิก” ข้อมูลจากดาวเทียม Terra(MODIS) บันทึกภาพวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ภัยพิบัติน้ำท่วมที่อินเดีย

[pageview url="http://igkd.gistda.or.th/wp-content/plugins/beforeafter/India_flood2.html"]

ลมมรสุมทางภาคเหนือของอินเดียและเนปาล ได้รวมตัวกันกับการละลายของหิมะ ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในช่วงกลางเดือน มิถุนายน 2556ตามที่หน่วยงานบรรเทาทุกข์ทั้งในประเทศและนอกประเทศประกาศ มีมากกว่า 1050 คนเสียชีวิต หลายพันคนที่สูญหายและนับร้อยนับพันชีวิตที่ต้องอยู่กระจัดกระจาย(ส่วนใหญ่บ้านได้รับความเสียหาย) รัฐบาลอินเดียประกาศอย่างเป็นทางการว่า 744 หมู่บ้านและชุมชนเล็กๆ ขาดการติดต่อจากการเดินทาง น้ำ ไฟฟ้า ถูกตัดขาด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พายุไต้ฝุ่นซูลิก

“ไต้ฝุ่นซูลิก” ข้อมูลจากดาวเทียม Terra(MODIS) บันทึกภาพวันที่ 9 กรกฏาคม 2556

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra (MODIS) แสดงให้เห็นถึงพายุไต้ฝุ่นซูลิก เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งไต้ฝุ่นซูลิก มีความรุนแรงระดับ 2 ด้วยความเร็วคงที่ประมาณ 176 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคาดว่าพายุจะยังความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก่อนจะขึ้นฝั่งประเทศจีน

download large image (5 MB, JPEG, 6800×8600)
download GeoTIFF file (87 MB, TIFF)
download Google Earth file (KMZ)

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov

การประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-20 ณ ประเทศเวียดนาม ในหัวข้อ “สีสัน..ฉัน..อวกาศ (Space and me)

1

การประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8 -11 ปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม  APRSAF-20 ณ ประเทศเวียดนาม ในหัวข้อ “สีสัน..ฉัน..อวกาศ (Space and me)”